Logo EURAGGLO
Drapeau FR Drapeau EN Drapeau DE Drapeau PL Drapeau CH Drapeau RU Drapeau SPA Drapeau POR Drapeau ITA Drapeau SK Drapeau CZ Drapeau TUR Drapeau RSA Drapeau IDN Drapeau INDE

EURAGGLO konštruuje, vyrába a inštaluje zariadenia pre aglomerovanie a kompaktovanie po celom svete od roku 1992, a to vďaka Vám a spoločne s Vami.

EURAGGLO je európskou divíziou skupiny K.R.KOMAREK Inc.


Skupina KOMAREK Inc. pôsobí celosvetovo a od roku 1968 inštalovala už viac než 500 zariadení vo viac ako 40 krajinách.


K.R.KOMAREK Inc. je jedným zo svetových lídrov v inžinieringu a výrobe valcových lisov a kompaktorov.
Skupina, spoločne s jej európskou divíziou, má výrobné, výskumné a vývojové oddelenia so sídlami vo WOOD DALE (Illionis) neďaleko Chicaga, v ANNISTONE (Alabama), v Quiévrechain (severné Francúzsko) a predajné miesta (Poľsko) či zastúpenia po celom svete.


Regionálnym zastúpením pre Českú republiku a Slovensko je spoločnosť INEQ, s.r.o.
Kontakt: Ing. Ľubomír Adamčík, ineq@ineq.sk , +421 (0)42 444 1989, mob:+421 (0)908 794 036
Poštová adresa: INEQ, s.r.o., 02062 Horovce 23, Slovensko.


Euragglo ponúka výskum a vývoj, inžiniering a výrobu zo svojej francúzskej základne.


Aglomerovanie a granulácia

Aglomerovanie pomocou valcového lisu

Proces zväčšovania častíc, počas ktorého sú malé, jemné častice (ako napríklad prach či púder) aglomerované do väčšej masy, brikiet či granulátu prostredníctvom tlaku vo valcovom lise.


Granulácia pomocou valcového lisu

Tvorba drobných častíc zvaných granule prostredníctvom procesu zmenšovania veľkosti drvením kompaktovaných plátov alebo brikiet, z procesu aglomerovania.


Valcové lisy a kompaktory

Za účelom získania informácií o položkách z nasledujúceho zoznamu materiálov, prosím kliknite na jednotlivé nadpisy:


briquetting

Íly
Koksy, uhlie a drevené uhlie
Vápenec, dolomit, magnezit
Vedľajšie produkty z oceliarní
Hnojivo + pôdne kondicionéry
Metalurgické prísady
Premix
Soľ
Všeobecné informácie